Pille Repmakar´n och hans firma

 

Pille Repmakar’n, som egentligen hette Sven-Erik Andersson, var ansedd som en av landets största auktoriteter, närmast legendarisk, på allt som har att göra med rigg, knopar och sjömaning. Han skapade sig även internationellt ett känt namn i sådana sammanhang. Han var en av landets fyra riggmästare och startade sin egen firma 1976 som till en början låg på Nybrokajen.

 

Våren 1980 fick han möjlighet att etablera sig i Råseglarhuset på Skeppsholmen.

 

Här, i en miljö mättad av tjärdoft och marin kultur, byggde han upp en välrenommerad verksamhet som blev närmast till en institution. Här fanns (och finns fortfarande) en välutrustad rigg-verkstad med talurit- och ändstyckespress samt bl.a. en uppsättning unika äldre handverktyg för olika sjömaningsarbeten. Butiken hade (och har fortfarande) ett stort sortiment av tågvirke och rigg-tillbehör, somligt som kan vara svårt att hitta någon annanstans.

 

Pille avled 2013, och hans anrika firma drivs nu vidare i samma anda med fortsatt brett sortiment och ett gediget kunnande under namnet Rep&Rigg Skeppsholmen AB.

RÅSEGLARHUSET – historia
Råseglarhuset har sitt ursprung på 1660-talet, och fungerade då som torkhus för det tågvirke som tillverkades i repslagarbanan på Skeppsholmen. Under 1750-talet gjordes en stor ombyggnad efter ritningar av Carl Hårleman, och blev då inventariekammare för Arméns flottas Stockholmseskaders råseglares upptackling och klargöringspersedlar ( bl.segel ). Därav fick huset namnet Råseglarhuset.

 

Numera finns i huset , förutom Rep&Rigg Skeppsholmen AB (fd. Pille Repmakar´n), ytterligare två marina firmor samt Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar.
Det förstärker ytterligare husets funktion som maritim samlingspunkt och stolt bevarare av Skeppsholmens marina kulturarv.